Tiivistelmä

Teivo Pentikäinen kertoo riskiteorian soveltamisesta Suomessa.

Abstract

 Teivo Pentikäinen explains the important part played by risk theory in the work of actuaries in Finland.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Actuaries in the land of risk theory
Lehti The Actuary 1998;May:
Keywordsrisk theory
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share