AAE, Virtual Meetings

PvmOtsikkoKirjoittaja
29.9.-1.10. AAE:n kokoukset Esko Kivisaari
16.4., 12.5. AAE Professionalism Committee Esko Kivisaari
15.-16.4. AAE Spring Meeting 15-16.4.2021 Hillevi Mannonen

IAA, Virtual Meetings

Pvm Otsikko Kirjoittaja
28.4. Actuarial Standards Committee Hillevi Mannonen
25.3. Enterprise and Financial Risk Forum Hillevi Mannonen
Share Share Share