Tiivistelmä

Jatkettua väittelyä riskiteorian teoreettisen ja käytännön (practical) koulukunnan välillä. Daykin, Pentikäinen ja Pesonen katsovat, että on täysin korrektia tehdä approksimaatioita ja simulointia silloin, kun probleemaa ei tavanomaisin analyyttisin keinoin pystytä sen mutkikkuuden takia ratkaisemaan.

Abstract

 uthors of the Practical Risk Theory reply to the criticism of the theoretical school. They do not see anything incorrect in approximations and simulations in such cases where, owing to the complicated structures, the conventional analytic methods are not workable.


Kirjoittaja(t)  Daykin Chris - Pentikäinen Teivo - Pesonen Martti
Artikkelin otsikko Back to Greece - or Babylonia
Lehti The Actuary 1996;:
Keywordspractical school, theoretical school, risk theory
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share