Tiivistelmä

Keskustelua siitä, tulisiko vakuutusalalla olla yhteisvastuujärjestelmä, josta korvattaisiin avoimeksi jääneet vahingot vakuutusyhtiön joutuessa konkurssiin.

Abstract

 A discussion whether it is desirable to establish a nation-wide guarantee system to protect claimants in the case of a bankruptcy of an insurer.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Vakuutusalan yhteisvastuu ja herrasmiehet
Lehti Kauppalehti 1995;:
Avainsanat yhteisvastuujärjestelmä
Keywordsguarantee system
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli sanomalehdessä
Share Share Share