Tiivistelmä

Kirjoituksessa esitetään keskimääräisen eläkkeelle siirtymisen iän laskemiseksi menetelmä, joka perustuu tilaluokkien välisiin siirtymätodennäköisyyksiin.

Abstract

 A new calculation method for the average retirement age is presented by using transition probabilities between different states.

Kirjoittaja(t)  Korpela Timo, Ranne Antero
Artikkelin otsikko Measuring the Average Retirement Age
Lehti Eläkevakuutus 2002;VI:223 - 236
Avainsanat eläkkeet, eläkeikä
Keywordspensions, retirement age
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share