Tiivistelmä

Yksi useista puheenvuoroista siitä, olisiko vakuutuskorvausten turvaksi tarpeen aikaansaada vakuutuslaitosten yhteistakuu. Idea lopulta toteutui kuitenkin vain lakisääteisten vakuutusten osalta.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Vakuutusten yhteistakuulla on kiire
Lehti Helsingin Sanomat 1994;:
Avainsanat yhteistakuu
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli sanomalehdessä
Share Share Share