Tiivistelmä

Aikaisemmin oli tapana laskea vakuutustoiminnan kannattavuutta vertaamalla vakuutusmaksuja korvaus- ym. kuluihin. Tässä artikkelissa katsottiin, että kannettavuuslaskelmiin ja erityisesti vakuutusmaksujen tarifiointiin on otettava mukaan myös vastuuvelan katteelle saatava sijoitusten tuotto. Ministeriö otti tämän käytännöksi niissä tapauksissa, joissa ministeriön tehtävänä oli vakuutusmaksutariffien vahvistaminen.

Abstract

 It was proposed that in the accounts of the insurance business not only the premium income but also the yield on investments should be taken into account. This practise was assumed by the supervisor's office in all cases where it had the possibility and duty to confirm the premium rates.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Korko- ja maksutulot yhtäläisiä vakuutusturvan kustantajia
Lehti Vakuutussanomat 1972;(9):
Keywordsyield on investments
Kieli  suomi
Julkaisun tyyppiartikkeli aikakausilehdessä
Share Share Share