Tiivistelmä

Selostus Euroopassa kehitetyn riskiteorian sovellutuksista USA:n yliopistojen riskiteoriaseminaarille.

Abstract

 A description of the applications of the risk theory such as they are developed by European actuaries for the U.S. risk theory seminar.


Kirjoittaja(t)  Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko The Theory of Risk and Some Applications
Lehti The Journal of Risk and Insurance 1980;XLVII (1):16-43
Avainsanat riskiteoria
Keywordsrisk theory
ISSN 0022-4367
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share