Tiivistelmä

Keskustelua väestön ikääntymisestä johtuvista ongelmista erityisesti korostaen sitä, että eläkeläistymisen myöhentämisellä tilanne voidaan pitää hallinnassa.

Abstract

 Discussion on the aging problem and particularly on measures to increase the actual retirement age.


Kirjoittaja(t)  Korpela Timo - Pentikäinen Teivo
Artikkelin otsikko Implications of changing demographic structures for the future of pension schemes
Lehti Transactions of the 26th International Congress of Actuaries 1998;5:467-490
Keywordsageing people and maintenance of workcapacity, risk of population shrinkage, baby-boom generation
Kieli  englanti
Julkaisun tyyppiartikkeli tiet lehdessä
Share Share Share