Palkinto voidaan jakaa useammalle erityisen hyvälle työlle tai se voidaan jättää kokonaan jakamatta. Jaettava palkintosumma on kokonaisuudessaan 2000 euroa.

Pro gradu -työn tekijät voivat hakea palkintoa lähettämällä Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiölle osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen [email protected] viimeistään 31.12.2017. Hakemuksessa tulee kuvata lyhyesti työn sisältö ja siihen on liitettävä pro gradu -työ kokonaisuudessaan sekä todistus työstä annetusta arvosanasta. 

SHV-työn tekijän ei tarvitse tehdä hakemusta, vaan jokainen vuoden 2017 aikana hyväksytty SHV-työ on automaattisesti mukana palkinnosta päätettäessä, ellei SHV-työn tekijä nimenomaisesti kieltäydy osallistumasta.

Palkinnonsaaja(t) julkistetaan helmikuun lopussa 2018 pidettävässä Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokouksessa. Mahdollisille palkinnonsaajille ilmoitetaan etukäteen.

Share Share Share