Micro Simulation Study of Life Insurance Business

Saraste L, Salminen T, Koskinen L.Esitelmässä käydään läpi tutkimuspaperia, joka valmistui kesän 2013 IAA:n kollokvioon (http://www.actuaries.org/lyon2013/papers/LIFE_Saraste_Salminen_Koskinen.pdf ). Tässä lähtökohtana käytetään vakuutustasolla tapahtuvaa stokastista mallintamista ja tutkitaan kuinka yhtiön päätöksenteolla voidaan vaikuttaa lähivuosien odotuksiin yhtiön keskeisistä tunnusluvuista ja riskeistä sekä miten vakuutuksenottajien maksukäyttäytyminen vaikuttaa yhtiöön. Esitelmässä keskeisessä roolia näyttelee valittu tapa mallintaa yhtiötä stokastisesti, linkki taloudellisen informaation ja päätöksenteon välillä, sekä oletukset tulevista markkina- ja asiakaskäyttäytymisskenaarioista.Tervetuloa.

Share Share Share