Vakuutus on yhteiskunnan perusinfrastruktuuria. Perusinfrastruktuurille on ominaista, että se nousee esille normaalitilanteessa lähinnä silloin, kun se ärsyttää, mutta sen todellinen merkitys paljastuu kriiseissä. Viimevuosina koronkriisi toi esille erityisesti keskeytysvakuutukset. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti vakuutuksen esiin mm. kuljetusten turvaajana. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat, tihenevät luonnonkatastrofit tuovat toistuvasti esille vakuutuksen merkitystä.

Vakuutuksen perusideana on taata turvaa tavallisille kuluttajille ja yrityksille. Tämän perustehtävän lisäksi vakuutuksella on yhteiskunnallinen, piiloon jäävä rooli. Vakuutus ohjaa valintoja, pitää tavaravirrat liikkeessä ja mahdollista järkevän liiketoiminnan. Kuluttajat toisaalta alivakuuttavat, toisaalta vakuutuksen saaminen on tärkeää.

Mutta kuinka tärkeää vakuutuksen saaminen on? Missä tilanteissa vakuutus on välttämätön tai lähes sitä? Miten viimeaikojen kriiseissä vakuutus on näyttäytynyt? Mitä johtopäätöksiä pitäisi tehdä tulevasta kehityksestä? Muun muassa näihin kysymyksiin pyrimme seminaarissa löytämään vastausta.

Seminaari on maksuton.

Osallistujien suositellaan saapuvan paikalle käyttäen julkista liikennettä pysäköintipaikkojen niukkuuden vuoksi.

Seminaarikutsu

ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 31.10.2022!

Seminaarin ohjelma:

  1. Tilaisuuden avaus
  2. Paula Pessi: Vakuutuksen välttämättömyys kuluttajan näkökulmasta
  3. Martin Langkjaer: Insurance as an essential product – Life & Health perspective
  4. Kahvitauko
  5. Marie Scholer: Addressing the insurance protection gap for natural catastrophes in the EU
  6. Mikko Kuusela: Näkökulmia vakuutuksen välttämättömyyteen
  7. Yhteenveto ja seminaarin päätös

Esitysmateriaalit päivitetään myöhemmin.

Esitelmöitsijä Esitelmä
Paula Pessi Vakuutuksen välttämättömyys kuluttajan näkökulmasta
Martin Langkjaer Insurance as an essential product – Life & Health perspective
Marie Scholer Addressing the insurance protection gap for natural catastrophes in the EU
Mikko Kuusela Näkökulmia vakuutuksen välttämättömyyteen

Tilaisuuden lopuksi illallinen. Muista ilmoittaa mahdolliset ruoka-allergiat ja erikoisruokavaliot.

Share Share Share