Suomen Aktuaariyhdistys täyttää sata vuotta. Aktuaari tarkoittaa vakuutusmatemaatikkoa, joka tekee erilaisia vakuutusteknisiä laskelmia ja selvityksiä.Vakuutusyhtiölain mukaan suomalaisilla vakuutusyhtiöillä on oltava vastuullinen vakuutusmatemaatikko.

Aktuaarit huolehtivat, että yhtiössä sovellettavat matemaattiset menetelmät ovat asianmukaisia ja varmistavat, että vakuutusyhtiön vakuutusmaksut ja yhtiön velka vakuutuksenottajille noudattaa tiettyjä vaatimuksia määräämistavaltaan ja määrältään. Vakuutusmatemaatikolta edellytetään sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymää vakuutusmatemaatikon (SHV) tutkintoa.

Suomalaisten vakuutusmatemaatikkojen yhdistys, Suomen Aktuaariyhdistys, perustettiin 21.4.1922 epävarmoina aikoina. Suomi oli itsenäistynyt vasta muutamaa vuotta aikaisemmin, ja sen jälkeen oli ollut vakavia kansalaislevottomuuksia. Niihin aikoihin maassa levisi myös pandemia, espanjantauti.

Kuluneen vuosisadan aikana Suomi on kehittynyt yhdeksi edistyneistä jälkiteollisista valtioista, jolla on korkea koulutustaso. Aktuaarien ammatti on kehittynyt maan mukana ja antanut vahvan panoksen sen pitkälle kehittyneeseen sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmään. Suomalaisilla aktuaareilla on ollut vahva rooli myös kansainvälisillä areenoilla.

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut alkuvaiheen 23 jäsenestä nykyiseen 350 jäseneen. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää aktuaarien ammattia ja ammatin harjoittamiseen liittyviä eettisiä periaatteita sekä edistää aktuaarien roolia vakuutusalalla. Yhdistys edistää myös aktuaarin työhön liittyviä tieteitä, kuten vakuutus-, finanssi- ja riskimatematiikkaa.

Aktuaariyhdistys seuraa aktuaarien toimialaa ja sen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla ja järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Yhdistys on myös jäsenenä alan kansainvälisissä järjestöissä ja pitää yhteyttä viranomaisiin, alan tutkintolautakuntiin, kannatusjäseniinsä sekä tutkimus- ja oppilaitoksiin.  

Share Share Share