Yhdistyksellä on oikeus nimittää useimpiin AAE:n ja IAA:n työryhmiin edustajakseen jäsen (Member), joka toisaalta työryhmässä edustaa yhdistyksen näkemyksiä ja toisaalta toimii linkkinä työryhmän ja yhdistyksen jäsenistön välillä. Jäseneksi nimitettäviltä edellytetään saadun tiedon jakamista kotiyhdistyksen jäsenille ja verkoston hyödyntämistä mm. yhdistyksen tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi yhdistyksellä on oikeus nimittää työryhmiin rajoittamaton määrä tarkkailijoita (Observer).

Yhdistys pyytää henkilöitä, joilla on mahdollisuus ja kiinnostusta sitoutua toimimaan yhdistyksen nimittämänä jäsenenä seuraavissa AAE:n ja IAA:n työryhmissä, ilmoittamaan halukkuudestaan toiminnanjohtajalle ([email protected]) mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 28.10. klo 12:00.

Lisäksi tässä yhteydessä kaikki Suomen Aktuaariyhdistyksen halukkaat jäsenet voivat ilmoittautua edellä mainittujen ja muiden AAE:n ja IAA:n sivuilta löytyvien työryhmien tarkkailijoiksi.

Euroopan Aktuaariyhdistys AAE, The Education Committee, Member

The Education Committee: to keep under review existing arrangements for the education and training of actuaries in the member states of the EU and other EEA countries and Switzerland Committee from time to time establish sub-committees, task forces or working groups to deal with specific topics or short-term issues.

Euroopan Aktuaariyhdistyksen työryhmä tarjoaa näköalapaikan päästä kehittämään Euroopan aktuaarikoulutusta huomioiden ja hyödyntäen jäsenyhdistysten erilaisia aktuaarikoulutuspolkuja. Edustajalta edellytetään aktiivista osallistumista sekä komitean työskentelyyn että Suomen Aktuaariyhdistyksen koulutustyöryhmän toimintaan.

Kansainvälinen Aktuaariyhdistys IAA, Insurance Accounting Committee, Member

The purpose of the IAC is to promote the actuarial viewpoint in the development and application of financial reporting of insurance companies as developed by international accounting standard setters, including but not limited to the estimation and review of reporting values for insurance contracts prepared in the context of International Financial Reporting Standards.

Edustajalta edellytetään, että hän osallistuu aktiivisesti komitean työskentelyyn ja tiedottaa yhdistystämme komitean työskentelystä tarkoituksenmukaisella tavalla. Suomen Aktuaariyhdistyksen sääntelytyöryhmän työhön osallistuminen on keskeistä. Komitea koordinoi tehtäväkenttäänsä kuuluvia IAA:n kannanmuodostusta, joihin pyydetään jäsenjärjestöiltä kommentteja (esim. IAN 100), jolloin edustajan tulee koordinoida Suomen Aktuaariyhdistyksen kannanmuodostus.

Komitean keskeinen tehtävä liittyy vakuutussopimusstandardiin IFRS 17 ja siinä komitean keskeisin ulkoinen keskusteluosapuoli on IASB. Standardin tullessa voimaan 2023 komitean jatkotyöt liittyvät vakuutussopimusstandardiin liittyviin aktuaariohjeisiin ja niiden päivittämisiin tärkeimpänä IAN 100. Valittava edustaja pääsee osallistumaan perustettavan IFRS 17 keskustelufoorumin jäseneksi. Foorumissa käsitellään IFRS 17:n toteutukseen liittyviä aktuaarillisia kysymyksiä.

Komitea keskustelee myös muiden asiaankuuluvien kansainvälisten yhteisöjen kanssa kuten IAIS ja tilintarkastajien IFAC/IAASB sekä valvojien ja sääntelijöiden kanssa. Myös ilmastomuutoksen vaikutus IFRS-tilinpäätöksiin on tuleva keskustelunaihe.

Kansainvälinen Aktuaariyhdistys IAA, Pensions Accounting Committee, Member

The purpose of the PAC is to promote the actuarial viewpoint in the development and application of financial reporting of pension and other employee benefit plans as developed by international accounting standard setters.

Edustajalta edellytetään, että hän osallistuu aktiivisesti komitean työskentelyyn ja tiedottaa yhdistystämme komitean työskentelystä tarkoituksenmukaisella tavalla. Suomen Aktuaariyhdistyksen sääntelytyöryhmän työhön osallistuminen on suotavaa, kun komitean työskentelystä on tiedotettavaa.

Komitean keskeinen tehtävä liittyy työsuhde-etuuksia ja erityisesti työeläkkeitä koskevaan standardiin IAS 19 ja siinä komitean keskeisin ulkoinen keskusteluosapuoli on IASB. Komitea on keskustellut IASB:ssa meneillään olevasta liitetietoprojektista, jossa IAS 19:n liitetiedot ovat olleet pilottina. Keskustelua käydään myös etuus- ja maksupohjaisten järjestelyjen kehityksestä. Useat standardin tulkintaan liittyvät tapaukset ovat olleet sellaisia, että ne eivät koske suomalaisia eläkejärjestelyjä.

Tarpeellinen yhteydenpito eläkepalveluyhtiöihin on suotavaa.

Kansainvälinen Aktuaariyhdistys IAA, Advance Committee, Member

The purpose of the AC is to encourage and promote the development of actuarial knowledge and expertise aligning with IAA strategic goals.

Edustajalta edellytetään aktiivista osallistumista komitean työskentelyyn.

Kansainvälinen Aktuaariyhdistys IAA, General Insurance Forum, Member

The purpose of the GIF is to facilitate discussion and knowledge-sharing among Full Member Associations on issues of international relevance for actuaries working in the area of general insurance, and related self-insurance and reinsurance matters.

Edustajalta edellytetään aktiivista osallistumista foorumin työskentelyyn.

Kansainvälinen Aktuaariyhdistys IAA, Banking Virtual Forum, Member

The purpose of the BVF is to facilitate discussion and knowledge-sharing among Full Member Associations on issues of international relevance for actuaries interested and involved in the Banking industry.

Edustajalta edellytetään aktiivista osallistumista foorumin työskentelyyn.

Kansainvälisen aktuaariyhdistyksen toimintaan osallistuminen muutoin

The IAA also promotes and facilitates discussions, exchange of views, advice, research and practical information among individual actuaries on number of practice areas via the IAA Sections. You may want to consider being a part of an inspiring, active group of professionals and help to raise the profile of actuarial research and development by joining the IAA Sections.

Share Share Share