Onko riskienhallinnasta hyötyä vai haittaa systeemisiin riskeihin varautumisessa?

Systeemisten riskien toteutumiset ovat olleet merkittävimpiä vakuutustoimialaa ravistelleita tapahtumia viimeisen 20 vuoden aikana. Subprime kriisi oli syynä finanssikriisiin 2008, rahapolitiikan keventäminen ja epätavanomaiset rahapolitiikan toimet ovat laskeneet korkotason negatiiviseksi ja viimeisimpänä koronapandemia on vienyt talouden alueelle, josta ei ole aiempaa kokoemusta.

Samaan aikaan riskienhallintaa on vahvistettu finanssisektorilla, mutta onko siitä ollut mi-tään hyötyä systeemisiin riskeihin varautumissa? Onko vahvistunut riskienhallinta johtanut systeemisten riskien toteutumiseen? Onko riskienhallinta ymmärretty oikein ja onko käytänteitä, joita pitäisi parantaa riskienhallinnassa? Tämän vuoden seminaarissa pyritään antamaan vastauksia näihin kysymyksiin.

Seminaarin aluksi Marja Nykänen kuvaa Finanssivalvonnan keinoja järjestelmäriskien hallintaan sekä mikro- ja makrovalvonnan yhteisvaikutusta. Tämän jälkeen Andrew Gallacher käy läpi riskienhallinnan keinoja sekä arvioi miten nämä menetelmät soveltuvat systeemisten riskien hallintaan. Kahvitauon jälkeen Paul Sweeting käy läpi tarkemmin systeemisten riskien analysoinnin menetelmiä. Lopuksi Markku Pehkonen kuvaa miten yhtiöissä on onnistuttu systeemisten riskien hallinnassa, ja mikä ovat hänen mielestään toimivia malleja systeemisten riskien hyvään hallintaan.

Webinaari on maksuton ja avoin kaikille, myös yhdistyksen ulkopuolisille aiheesta kiinnostuneille. 

Linkki webinaariin toimitetaan tilaisuuteen ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Webinaarikutsu

Webinaarin ohjelma:

 1. Webinaarin avaus
  Ritva Tarkiainen, puheenjohtaja, Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö
 2. Järjestelmäriskien hallinta – mikro- ja makrovalvonnan yhteisvaikutus
  Marja Nykänen, johtokunnan jäsen, Suomen pankki
 3. Riskienhallinnan keinot järjestelmäriskien hallintaan
  Andrew Gallacher, European Actuarial Services Lead Partner at EY
 4. Kahvitauko
 5. Systeemisen riskien analysoinnin menetelmiä
  Paul Sweeting, Chief Risk Officer for the Hassana Investment Company
 6. Systeemisten riskien hallinta käytännössä
  Markku Pehkonen, CRO, OP
 7. Kommenttipuheenvuoro
  Esko Kivisaari, Varatoimitusjohtaja, FA
 8. Yhteenveto ja seminaarin päätös
  Ritva Tarkiainen, puheenjohtaja, Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö
Esitelmöitsijä Esitelmä
Marja Nykänen Järjestelmäriskien hallinta – mikro- ja makrovalvonnan yhteisvaikutus
 Andrew Gallacher Riskienhallinnan keinot järjestelmäriskien hallintaan
 Paul Sweeting Systeemisen riskien analysoinnin menetelmiä
 Markku Pehkonen Systeemisten riskien hallinta käytännössä
Share Share Share