Suomen Aktuaariyhdistyksen vuosikokoukssa Matti Ruohonen ja Markku Miettinen pitävät esitelmän aiheesta Tasoitusmääräjärjestelmän sopeuttaminen solvenssi II -ympäristöön.

Solvenssi II säädösten tullessa aikanaan voimaan Suomessa, ei tasoitusmääräjärjestelmää enää voida säilyttää täysin ennallaan. Järjestelmästä on muutoinkin säädettävä tarkemmin laissa eikä enää astuksessa kuten nykyisin. Esitelmässä kuvataan solvenssi II säädösten asettamat haasteet Suomen tasoitusmääräjärjestelmälle ja se miten asiat ratkaistiin hallitukset esitystä valmistelleessa työryhmässä. Esitelmässä arvioidaan myös lyhyesti mitä vaikutuksia esityksellä on vakuutustoimintaan Suomessa.

Share Share Share