Vuosikokous pidetään keskiviikkona 28.2.2018 klo 15 alkaen Varmassa (Salmisaarenranta 11, Helsinki).

Vuosikokousesitelmän aiheena Are actuaries carbon neutral? puhujana Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari:

Aktuaari noudattaa työssään eettistä säännöstöä, jossa vilpittömyyden, rehellisyyden ja asiantuntevuuden ym. ohella edellytetään, että tämän ”ei tule antaa eturistiriitojen, epäasiallisten vaikutteiden ja toisten osapuolten puolueellisten näkemysten vaikuttaa ammatilliseen arviointiinsa”. Mitä tämä merkitsee suurten yhteiskunnallisten haasteiden kuten ilmastonmuutoksen osalta?

EU:n komissio perusti noin vuosi sitten korkean tason asiantuntijaryhmän miettimään kestävää kehitystä tukevaa rahoitusta (High Level Expert Group on Sustainable Finance). Esko Kivisaari valittiin mukaan työryhmään. Työryhmän loppuraportti julkaistaan 31.1. klo 14.

Työryhmän työn esittelyn lisäksi esityksessä pohditaan aktuaarin roolia suhteessa kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen. Riittääkö aktuaarille asiantuntija-arvion antaminen vai pitääkö/voiko aktuaari myös ottaa kantaa tulevaisuutemme kannalta tärkeään asiaan?

Virallisen ohjelman jälkeen tilaisuus jatkuu vuosikokousillallisella.

Materiaalit

Pöytäkirja (PDF)

Esitelmöitsijä Esitelmä
Kuukausikokouksen 13.12.2017 pöytäkirja
kokouksen puheenjohtaja Esityslista
SAY:n tilinpäätös 2017
SAY:n toimintakertomus 2017
AKS:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2017
Esko Kivisaari, Finanssiala ry Are actuaries carbon neutral?
Share Share Share