Yhdistys sai vuoden 2015 aikana valmiiksi sääntöjen kokonaisuudistustyön, jossa muutettiin muun muassa yhdistyksen tarkoitusta ja toiminta­muotoja, jäsenyysluokkia, eettisten kysymysten käsittelyä ja muutoksenhakua yhdis­tyksen toimielinten päätöksistä.

Yhdistyksen uusiin toimielimiin valittiin helmikuun 2016 vuosikokouksessa edustajat. Edustajat kokoontuivat 9.6.2016 niin sanottuun aloituskokoukseen, jossa Jari Niittuinperä kertoi sääntöuudistustyön taustoista, toimielinten tarkoituksesta ja muutoksenhakuprosessista. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa siitä, miten pystytään seuraamaan eettisten sääntöjen noudattamista ja millaisia uusia tilanteita muuttuvassa toimintaympäristössä voi tulla vastaan. 

Liitteenä on Jari Niittuinperän kokouksessa pitämä esitys.

Share Share Share