Kuukausikokouksessa käsiteltävät asiat :

  1. Kokouksen avaus
  2.  Suomen Aktuaariyhdistys ry:n puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodelle 2020
  3. Yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja esittäytyy
  4. Edellisen kokouksen pöytäkirjat
  5. Jäsenasiat
  6. Muut mahdolliset asiat
  7. Kuukausikokousesitelmä - Uudet eettiset säännöt
  8. Kokouksen päätös

Kokouksen asialista

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitelmöijä Esitelmä
Jari Niittuinperä Eettiset periaatteet 2020

Uudet periaatteet jäsenistön kommentoitaviksi

Eettiset periaatteet
Code of Conduct

Share Share Share