Jyri Liukko:

Vakuutusajattelun muutos ja riskiluokittelun oikeudenmukaisuus

Esitelmässä käydään läpi vakuutusmaailman asiantuntijoiden ajattelutapojen muutosta ja erityisesti riskiluokitteluun liittyviä kysymyksiä. Tarkastelun kohteena on vakuutusmatemaattisten, poliittisten ja eettisten näkökulmien vuorovaikutus vakuutuslaitosten käytännöissä. Lisäksi huomion kohteena on yksityis- ja sosiaalivakuutuksen muuttuva suhde.

Share Share Share