Liite: kutsu (pdf)

Kansainvälinen tilinpäätös ja IFRS 17

Monien vaiheiden jälkeen IASB antoi toukokuussa 2017 standardin ”IFRS 17 - vakuutussopimukset” (IFRS 17). Standardi tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, ja se korvaa vuonna 2005 annetun standardin IFRS 4. IFRS 17:n tavoitteena on tarjota entistä käytännöllisempi ja johdonmukaisempi kirjanpitomalli vakuutussopimusten käsittelyyn kaikille vakuutussopimuksia myöntäville yrityksille. Onko tavoitteessa onnistuttu ja sopeutuvatko aktuaarit uusiin sääntöihin?

IFRS 17:n lisäksi seminaarissa käsitellään IASB:n vuonna 2014 julkaisemaa rahoitusinstrumentteja koskevaa standardia IFRS 9, joka kokoaa yhteen sijoitusten luokittelun ja arvostamisen ja korvaa standardin IAS 39.

Miten standardien muutokset ovat sovitettavissa yhteen, kun IFRS 9 astuu voimaan ennen IFRS 17:ää? Aktuaarien on hyvä ymmärtää muutosten laajuus ja vaikutukset jo varhaisessa vaiheessa.

Teivo Pentikäinen 100 v.

Professori Teivo Pentikäisen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Hän oli merkittävä riskiteorian kehittäjä ja keskeinen henkilö Suomen vakuutusalalla. Seminaarissa muistetaan Teivo Pentikäistä ja hänen merkitystään suomalaisen vakuutuskentän kehityksessä.

Ohjelma

Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön syysseminaarin ohjelma:

 • 13:00 Sari Ropponen, puheenjohtaja, Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö sr: Seminaarin avaus
 • 13:15 Joanna Yeoh, Senior Technical Manager, IAS: Introducing IFRS 17
 • 14:00 Thomas Ringsted, Partner, Deloitte: IFRS 17, actuarial view
 • 14:45 Kahvitauko
 • 15:15 Jukka Rantala, toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus: Professori Teivo Pentikäisen (1917–2006) merkitys suomalaisen vakuutuskentän kehityksessä
 • 15:35 Marja-Liisa Kahola, finanssitalouspäällikkö, Finanssiala ry: IFRS 17, Suomen kirjanpidollinen näkökulma
 • 16:20 Tiina Jylhä, Executive Director, EY: IFRS 9, keskeiset muutokset ja käyttöönoton erityispiirteet vakuutusyhtiöiden näkökulmasta
 • 17:05 Esko Kivisaari, varatoimitusjohtaja, Finanssiala ry: Kommenttipuheenvuoro
 • 17:25 Sari Ropponen, puheenjohtaja, Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö sr: Yhteenveto ja seminaarin päätös
 • 17:30 Buffet
 • 20:00 Tilaisuus päättyy

Materiaalit

Esitelmöitsijä Esitelmä
Joanna Yeoh, Senior Technical Manager, IAS Introducing IFRS 17
Thomas Ringsted, Partner, Deloitte IFRS 17 the actuarial view
Jukka Rantala, toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus Professori Teivo Pentikäisen (1917–2006) merkitys suomalaisen vakuutuskentän kehityksessä
Marja-Liisa Kahola, finanssitalouspäällikkö, Finanssiala ry IFRS 17, Suomen kirjanpidollinen näkökulma
Tiina Jylhä, Executive Director, EY IFRS 9, keskeiset muutokset ja käyttöönoton erityispiirteet vakuutusyhtiöiden näkökulmasta
Share Share Share