Esitelmän aiheena viime huutikuulta peruuntunut Vakuutusalan trendit ja rakennemuutokset

FT, SHV Raimo Voutilainen käy esityksessään läpi viimeaikaisia ja nykyisiä vakuutusyhtiöiden muutostrendejä ja rakennemuutoksia. Samassa esitellään myös pankkien trendejä ja rakennemuutoksia, sillä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kehityskulut vaikuttavat toisiinsa. Voidaankin sanoa, että pankki- ja vakuutustoimialat ovat liukuneet toistensa sisään. Esitetään myös huomioita pankkien ja vakuutusyhtiöiden liittoutumistrendeistä ja uusimmasta kehityksestä, jossa finanssitoimiala ja sen ulkopuoliset toimialat harjoittavat keskinäistä toimialaliukumaa.  Tarkastellaan myös pankin probleemaa, minkälaista vakuutustoimintaa sen kannattaa omistaa. 

FT, SHV Raimo Voutilainen on toiminut vakuutusalalla vuodesta 1980 lähtien sekä vakuutusyhtiöiden että pankkien palveluksessa. Eniten kokemusta hänellä on henkivakuutusyhtiöiden johtamisesta ja asiantuntijatehtävistä. Hän on perustanut Suomeen seitsemän vakuutusyhtiötä ja Baltiaan kolme eläkerahastoyhtiötä ja yhden henkivakuutuksen sivuliikkeen. Hän väitteli vuonna 2006 pankkien ja vakuutusyhtiöiden parhaan liittoumamallin valinnasta, ja on sen jälkeen julkaissut tutkimuksia lähialueelta. Raimo Voutilainen on kansainvälisesti tunnustettu bancassurance-asiantuntija. Tällä hetkellä hän on riippumaton tutkija, jolla opettaa useissa yliopistoissa ja tekee niiden kanssa tutkimusyhteistyötä.

Syyskuun kuukausikokouksessa käsiteltävät asiat :

  1. Kokouksen avaus
  2. Jäsenasiat 
  3. Sääntelytyöryhmän puheenjohtaja kolmeksi vuodeksi 
  4. Säätiön sääntömuutoksen esittely
  5. Yhdistyksen sääntömuutoksen 1. käsittely / hyväksyntä
  6. Kuukausikokousesitelmä
  7. Lopetus

Dokumentti kokouksessa esiteltävistä sääntömuutoksista.

Pöytäkirja (pdf)

Esitelmöitsijä Esitelmä
  Edellisen kokouksen pöytäkirja
Raimo Voutilainen Vakuutusalan trendit ja rakennemuutokset
Share Share Share