Ammattimaisuusseminaari 24.5.2018: ”Ammattimaisuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa”

Esite (PDF) 

Tervetuloa Suomen Aktuaariyhdistyksen järjestämään ammattimaisuusseminaariin. Seminaarin suunnittelusta on vastannut Suomen Aktuaariyhdistyksen koulutustyöryhmä.

Seminaari pohtii tänä vuonna, mitä itse asiassa ammattimaisuudella aktuaarien toimintakentässä tarkoitetaan, miten ammattimaisuuden käsite on vuosien kuluessa muuttunut ja mihin se on muuttumassa.

Näitä asioita käsitellään tilaisuuden lopuksi asiantuntijapaneelissa, johon osallistuvat puheenjohtaja Jari Niittuinperän lisäksi Markku Paakkanen, Hillevi Mannonen ja Janne Kaippio.

Johdantona paneeliin aiheisiin Englannin pankin vakavaraisuusvalvonnan johtava neuvonantaja Nick Dexter luennoi vakuutusyhtiöiden pääoman tarpeesta. Nick Dexterin esitelmän innoittajana on Kansainvälisen Aktuaarijärjestön (IAA) jul­kaisema uusi kirja ”IAA Risk Book – Governance, Management and Regulation of Insurance Operations”, johon seminaarin osallistujilla on myös yleisesti mahdollisuus tutustua.

Ulkopuolisen näkökulman ammattimaisuuteen tuo ammattivalmentaja Mirjami Penttinen. Tai itse asiassa hän ei ole aivan ulkopuolinen, sillä hänen isänsä on Suomen Aktuaariyhdistyksen kunnia­jäsen. Mirjami Penttinen on päävalmentaja yhdessä Suomen menestyneimmistä muodostelma­luistelu­seuroista, HSK:ssa. Mitä viestejä hänellä on aktuaariyhteisölle?

Seminaari on maksuton.

Seminaari on osa aktuaarien täydennyskoulutusohjelmaa, ja se soveltuu hyvin myös SHV-tutkintoa suorittaville ja muille aktuaaritoiminnoissa toimiville.

Suomen Aktuaariyhdistyksen ’aftermath’ heti ammattimaisuusseminaarin jälkeen On the Rocks -ravintolassaosoitteessa Porvoonkatu 1. Yhdistys tarjoaa pienen naposteltavan lisäksi ensimmäisen juoman.

Ohjelma

Jari Niittuinperä esittelee johdantona Nick Dexterin esitelmään IAA:n melko tuoreen julkaisun ”IAA Risk Book – Governance, Management and Regulation of Insurance Operations”. Uusi kirja täydentää IAA:n aikaisemmin julkaisemia korkeatasoisia alan kirjoja.

Nick Dexter: Required Capital – Can we measure and manage it?

Nick Dexter pohtii esitelmässään, mihin vakuutusyhtiön pääomaa tarvitaan ja miksi sen määrä vaihtelee näkökulmasta riippuen? Käsitteiden viidakko lienee haasteellinen yhtiöiden hallituksille, mutta myös aktuaareille, joiden tulee esitellä hallituksille erilaisia laskelmia.

Mirjami Penttinen: Harrastus ammattina ja ammatti harrastuksena

Mirjami Penttisellä on kokemusta, miten rakennetaan huippujoukkue? Miten sitoutetaan ja otetaan huomioon eri intressiryhmät? Mitä yhteisen päämäärän saavuttaminen heiltä edellyttää? Miten ammattimaisuus näkyy harrastustoiminnassa? Myös tiimillä on omat ”eettiset sääntönsä” ja ”standardinsa”. Huippujoukkue ei synny sattumalta.

Kahvitauko

Paneelikeskustelu: Aktuaari yrityksen strategioiden toimeenpanija vai vakuutettujen etujen turvaaja?

Muuttunut toimintaympäristö on luonut paineita päivittää aktuaarien kansainvälisiä koulutusvaatimuksia. Mitä se vaikuttaa aktuaaritutkintoon? Entä jatkokoulutustarpeisiin? Myös aktuaarien eettisiä sääntöjä on tarkennettu, ja Suomen Aktuaariyhdistys on ratifioinut kaksi aktuaaristandardia. Onko aktuaarien itsesääntely tarpeellista ja missä laajuudessa?

Panelistit: Markku Paakkanen, Hillevi Mannonen, Janne Kaippio
Puheenjohtaja: Jari Niittuinperä

Materiaalit

Materiaalit julkaistaan tilaisuuden jälkeen.

EsitelmöitsijäEsitelmä
Share Share Share