Yhteiskunnallisesti vaikuttava sijoittaminen SIB

Miten aktuaarin mallinnus- ja hinnoittelutiedoilla ja -taidoilla voidaan auttaa luomaan hyvinvointia vaikuttavasti ja resurssitehokkaasti esimerkiksi erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä näissä asioissa. Aktuaareilla voi olla rooli huolellisesti suunniteltujen, pitkäjänteisten ja etupainotteisten investointien suunnittelussa, joissa yhdistetään ongelmien ratkaisu ja sijoittajan etu. Esimerkkejä vaikuttavuusinvestoinnista on kerrottu SitranEpiqusin ja Me Säätiön sivuilla.

Petri Hilli Sitrasta kertoo sijoitusten hinnoittelusta ja pitkäikäisyydestä sekä yhtymäkohdistaaktuaarimaailmassa tunnettuihin ilmiöihin. Jussi Nykänen, Epiqus, puolestaan kertoo, miten SIB toimii käytännössä.

Materiaalit

Pöytäkirja (PDF)

Esitelmöitsijä Esitelmä
 Petri Hilli Tulosperusteiset rahoitussopimukset Suomessa
Jussi Nykänen Käytännön kokemuksia vaikuttavuussijoitusrahastoista
Share Share Share