FT Vesa Ronkainen on nimitetty johtavaksi asiantuntijaksi ja sisäisten mallien osaamiskeskuksen vetäjäksi EIOPAan. Vesa on ensimmäinen suomalainen EIOPAssa. Vuosina 2003 - 2004 Vesa toimi kansallisena asiantuntijana komission vakuutusyksikössä. Hän jää Finanssivalvonnasta virkavapaalle kolmeksi vuodeksi 1.9.2014 alkaen.

Aktuaariyhdistys onnittelee Vesaa nimityksen johdosta.

Share Share Share