Kuukausikokous 23.5.2017

Suomen Aktuaariyhdistys järjestää kolmannen kuolevuusseminaarinsa 23.5.2017 klo 13-17 Mandatum Lifessa (Hietalahdenranta 9, Helsinki). Seminaarin alussa pidetään lyhyt kuukausikokous (mm. jäsen- ja ilmoitusasiat).

Kuolevuusseminaari 23.5.2017

Kutsu (PDF) 

Tervetuloa Suomen Aktuaariyhdistyksen järjestämään kuolevuusseminaariin, joka pidetään tiistaina 23.5.2017 kello 13.00–17.00 Mandatum Lifen pilarisalissa. Tilaisuuden vetäjänä toimii Finanssivalvonnan johtava matemaatikko Jari Niittuinperä. Hän toimii myös puheenjohtajana Suomen Aktuaariyhdistyksen kuolevuustyöryhmässä, joka on vastannut seminaarin suunnittelusta.

Tilastokeskus julkaisi 28.4. tiedotteen ”Kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta”. Tiedotteen mielenkiintoinen kohta löytyy tiedotteen loppupuolelta: ”Miesten elinajanodote laski 0,1 vuotta ja naisten pysyi samana verrattuna edellisvuoteen. Miesten elinajanodote on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien, tosin vuonna 1995 oli vastaavanlainen pieni pudotus edellisvuoteen verrattuna.” Muun muassa tätä ajankohtaista aihetta käsitellään tämän vuoden seminaarissamme.

Seminaarissa esitellään myös mielenkiintoinen analyysi miesten ja naisten kuolevuuksien eurooppalaisista kehitystrendeistä ja esitellään kuolevuutta pitkän aikavälin laskelmissa.

Seminaari on maksuton.

Suomen Aktuaariyhdistyksen ’postmortal aftermath’ tiistaina 23.5. heti kuolevuusseminaarin jälkeen

Kuten vuonna 2015, yhdistys toivottaa tervetulleeksi kuolevuusseminaarin jälkimainingeille Klaus K Dineen, Bulevardi 2, seminaarin jälkeen. Tilaisuuteen siirrytään suoraan seminaarista, mutta mikäli et pääse itse seminaariin, voit tulla suoraan ravintolaan. 

 – yhdistys tarjoaa ensimmäisen!

Ohjelma

Recent Developments in Mortality Research

IAA:n kuolevuustyöryhmän puheenjohtaja Brian Ridsdalen ensimmäinen esitys käsittelee kansainvälisen kuolevuustutkimuksen tuloksia erityisesti IAA:n kuolevuustyöryhmän kokemusten pohjalta. Brian on eläkkeellä oleva Zurich Life UK:n General Manager, ja hänellä on pitkä kokemus niin Ison-Britannian kuin muidenkin maiden monipuolisesta kuolevuustutkimuksesta.

Kuolevuus Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa

Eläketurvakeskuksen ennustelaskentayksikön päällikkö Heikki Tikanmäki analysoi esitelmässään, miten kuolevuus vaikuttaa maksettaviin työeläkkeisiin. Vanhuuseläkkeen päättyvyyden, elinaikakertoimen, vanhuuseläkeiän muutosten ja rahakuolevuuden yhteisvaikutus eläkemenoon ei ole triviaali. Hän muistuttaa, että TyEL-järjestelmässä kuolevuusperusteen osuvuus määrää pitkälti vanhuuseläkeliikkeen tuloksen, mikä näkyy suoraan TyEL-vakuuttajien vakaavaraisuuspääomassa.

Kahvitauko

Miesten ja naisten kuolevuus - eurooppalaisia kehitystrendejä

Professori Juha Alho Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta esittelee tutkimuksiaan, joiden mukaan parin viimeisen vuosikymmenen aikana useissa Euroopan maissa on havaittu miesten ja naisten kuolevuuserojen kaventumista. Eri alueiden kehitystrendit poikkeavat kuitenkin toisistaan, ja historiallisessa katsannossa kaventumista on voinut seurata uudelleen erojen kasvu. Näiden ilmiöiden graafista kuvausta hän on täydentänyt tilastollisella mallinnuksella, jonka avulla eron kaventumisen todennäköisyyttä voidaan arvioida.

Is Longevity Still Improving?

IAA:n kuolevuustyöryhmän puheenjohtaja Brian Ridsdalen kysyy päivän toisessa esityksessään, onko kuolevuuden trendi muuttumassa. Kun viime vuosilta on havaintoja eri maista, että trendi olisi muuttumassa, tulisiko tulevaisuuden ennusteita muuttaa? Kysymys on erityisen tärkeä aktuaareille. Mitä me tällä hetkellä tiedämme asiasta?

Lisämateriaali

Video Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes - The Joy of Stats

Materiaalit

Pöytäkirja (PDF)

EsitelmöitsijäEsitelmä
Brian Ridsdale Recent Developments in Mortality Research
Heikki Tikanmäki Kuolevuus Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa
Juha Alho Miesten ja naisten kuolevuus - eurooppalaisia kehitystrendejä
Brian Ridsdale Is Longevity Still Improving?
Share Share Share