The Society

Official Name:Suomen Aktuaariyhdistys ry
Finlands Aktuarieförening rf
The Actuarial Society of Finland
Address:Secretary
e-mail: [email protected]

The Foundation

Official Name:Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiö  
Stiftelsen för utveckling av aktuarieverksamhet 
The Foundation for Promotion of the Actuarial Profession
Address:The Secretary of The Actuarial Society of Finland
e-mail: [email protected]
Share Share Share