Eläketurvakeskuksen käsikirjoja -sarjassa on ilmestynyt uusi verkkojulkaisu:

Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikka

Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2020, Marko Lehtovirta

Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän keskeisten periaatteiden, kuten etuusperusteisuuden, osittaisen rahastoinnin ja hajautetun toimeenpanon, vaikutukset vakuutustekniikkaan. Kirjassa käydään läpi laskuperustemallin taustaa sekä laskuperusteiden vakuutusmatemaattiset kaavat ja vakiot. Lisäksi kerrotaan eläkelaitosten välisestä tasausliikkeestä ja vastuuvelan osaketuottosidonnaisuudesta sekä eläkelaitoksia koskevan vakavaraisuussääntelyn nykytilasta. Kirjasta löytyy tietoa myös rahastoonsiirtovelvoitteesta sekä pääoma-arvokertoimien laskennasta.

Kirjaa painetaan pieni erä asiantuntijoille. Painettu kirja on saatavilla syyskuun puolivälissä.

Share Share Share