Esityspohja

PowerPoint-esityspohja käytettäväksi: Aktuaariyhdistys_template.pptx

Dokumenttipohja

Word-dokumenttipohja käytettäväksi: Aktuaariyhdistys_template.docx

Matkakuluarvio

Pohja matkakuluarviota varten: SAY_Matkakuluarvio_pohja.xlsx

Share Share Share