Mandatum on finanssialan asiantuntijakonserni, jolla on sekä omaisuudenhoidon että henkivakuuttamisen osaaminen. Vaurastumista ja varautumista edistämällä Mandatum luo arvoa niin asiakkailleen, sidosryhmilleen, ympäristölle kuin tuleville sukupolvillekin.

Mandatum palvelee mm. eläkekassoja ja -säätiöitä niiden toiminnan kaikissa vaiheissa perustamisesta hallinnointiin, taseen analysointiin sekä raportointiin ja koulutuksiin liittyen. Huolehdimme tarvittaessa eläkekassojen ja -säätiöiden varainhoidosta sekä tarjoamme asiantuntija-apua myös yrityskauppojen yhteydessä sekä yrityksen eläkeasioissa ja juridisissa kysymyksissä. Aktuaari- ja vakuutustekniset palvelumme kattavat kaikki eläkejärjestelyihin liittyvät vakuutusmatemaattiset palvelut. Näitä ovat mm.:

  • Eläkekassan tai -säätiön vastuullisen vakuutusmatemaatikon palvelut
  • Vakuutustekninen tutkimus
  • Ennusteet eläkemenojen ja vastuuvelan kehittymisestä
  • Tilinpäätösarviot ja tarvittavat riskitarkastelut
  • Vakavaraisuuslaskelmat
  • Tulosanalyysit ja rahavirtalaskelmat
  • Riskienarvioinnit/ORSA: koordinointi, stressitestit, ennusteet, herkkyysanalyysit
  • Sääntömuutostarpeiden selvittelyt sekä niiden taloudelliset vaikutukset

Teemme Mandatumissa myös kansainvälisten kirjanpitostandardien mukaista raportointia työsuhde-etuuksista noin 100 yritykselle IFRS- ja USGAAP-tilinpäätöksiä varten. Meillä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus IAS 19- ja ACS 715-standardien mukaisesta laskennasta, raportoinnista sekä siihen liittyvästä konsultoinnista. Käytössämme on omat, ajantasaiset sekä standardien mukaisesti varmistetut laskenta- ja raportointijärjestelmät.

Lisätietoa palveluista eläkekassoille ja säätiöille:
Palvelut eläkekassoille ja -säätiöille - Mandatum Life

Lisätietoa IFRS- ja USGAAP-standardien mukaisista laskenta- ja raportointipalveluista:
Eläkeasioiden konsultointi ja raportointi - Mandatum Life

Share Share Share