KPMG tarjoaa monipuolisia aktuaaripalveluita vakuutus- ja finanssialan toimijoille. Laajan asiantuntemuksen ja kansainvälisen verkoston kautta pystymme vastaamaan erilaista osaamista vaativiin haasteisiin. Osaamisemme keskiössä ovat vakuutusyritysten sääntelyyn ja raportointiin liittyvät asiat. Autamme esimerkiksi tilinpäätöslaskennan, vakavaraisuussääntelyn ja riskienhallinnan kysymyksissä. Lisäksi tuemme muun muassa yritysjärjestelyihin liittyvissä prosesseissa.

Alla on esimerkkejä palveluistamme.   

 • Riippumattomat Solvency II tarkastukset
 • Vakavaraisuuslaskennan replikointi (SII, työeläkelaitokset)
 • Viranomaiskysymyksissä neuvominen (esimerkiksi toimiluvat)
 • Actuarial due diligence (esimerkiksi kannansiirrot)
 • Vakuutuskannan valuaatiot
 • Tuki uusien sääntelykokonaisuuksien implementoinnissa (esimerkiksi IFRS 9, IFRS 17, IAS 19)
 • Hinnoittelu- ja markkina-analyysit
 • Vastuuvelan laskentamallien kehittäminen
 • Vastuullisen vakuutusmatemaatikon palvelut (henki- ja vahinkovakuutus)

In english

KPMG provides a wide range of actuarial services to companies in the insurance and financial sector. Due to our broad expertise and the international network we are well able to respond to challenges that require different knowhows. The center of our expertise consists of regulation and reporting of insurance companies. As examples, we help with questions related to book closing calculation, solvency regulation and risk management. In addition, we assist in processes of deal transactions (e.g. restructuring, concessions).    

Please, find examples of our services below.

 • Independent Solvency II audits 
 • Replication of solvency position calculation (SII, pension institutes)
 • Support in terms of authority processes (e.g. concessions)
 • Actuarial due diligence (e.g. portfolio transfers)
 • Valuation of insurance portfolio
 • Support in implementing new frameworks (e.g. IFRS 9, IFRS 17, IAS 19)
 • Pricing and market analysis
 • Development reserving models
 • Appointed actuary services (both life and general insurance)
Share Share Share