Yhdistyksen kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä, koska Suomen vakuutusalan toimintaympäristöön ja sen sääntelyyn eivät vaikuta ainoastaan kotimaiset vaan myös erityisesti Euroopan unionin päätökset. Näin päätösten sisältöön tulee vaikuttaa etukäteen kansainvälisellä tasolla. Lisäksi kansainvälisen toiminnan kautta pystytään tuomaan vakuutusalan kehityssuuntia ja havaintoja yhdistyksen jäsenten tietoon tehokkaasti.

Kansainvälisillä järjestöillä on myös paljon suurempi painoarvo kuin kansallisilla yhdistyksillä kuten Aktuaariyhdistyksellä pyrittäessä vaikuttamaan siihen, että aktuaarinäkökulma tulee riittävästi otetuksi huomioon vakuutusalaa koskevien säädösten kehittämisessä.

Kansainvälisten aktuaariyhteisöjen toimintaan liittyy samanlainen ammattikunnan kehittämisen tavoite kuin kansallisellakin tasolla. Ne valmistelevat aktuaareja koskevaa ohjeistusta ja sääntelyä, järjestävät seminaareja, webinaareja, tuottavat julkaisuita ja tiedottavat toiminnastaan.

Kansainväliset järjestöt

Kansainväliset kokoukset

Matkakertomukset

Ne jäsenet jotka edustavat yhdistystä kansainvälisessä toiminnassa tuovat päähavainnot kokouksista yhdistykselle ja tarvittaessa yhdistyksen työryhmätyöhön tai esim. pitävät aiheista esitelmiä. Tähän edustustoimintaan liittyvät matkakertomukset löytyvät yhdistyksen kotisivujen julkaisuista.

IAA

International Actuarial Association (IAA) eli kansainvälinen aktuaarijärjestö on aktuaariyhdistysten kansainvälinen keskusjärjestö.

Kansallisten yhdistysten täysjäsenet (Suomen Aktuaariyhdistyksen täysjäsenet) ovat automaattisesti myös IAA:n henkilöjäseniä.

IAA:n toiminnassa tärkeitä ovat määrävuosin järjestettävät kansainväliset aktuaarikongressit. IAA edustaa myös ammattikunnan ääntä tekemällä ehdotuksia aktuaaritoiminnan kehittämiseksi, antamalla lausuntoja kehityshankkeista sekä tekemällä aktuaaritoiminnan kannalta tärkeää tutkimustoimintaa.

IAA:n toiminnan tarkoituksena on

 • edustaa aktuaariammattikuntaa ja edistää kansainvälisesti sen merkitystä, mainetta ja tunnettuutta
 • edistää ammattimaisuutta, kehittää koulutusstandardeja ja edistää tutkimusta.

IAA:n tärkeimmät toimielimet ovat IAA:n Council ja Executive Committee. IAA:n Council koostuu IAA:n presidentistä, IAA:n toimihenkilöistä sekä yhdestä edustajasta jokaisesta IAA:n jäsenjärjestöstä ja IAA:n jaostosta. IAA:n Councilissa Suomen Aktuaariyhdistystä edustaa yleensä yhdistyksen puheenjohtaja.

IAA:n pääasiallinen toiminta tapahtuu komiteoissa, niiden alakomiteoissa ja työryhmissä vapaaehtoisvoimin. Työhön osallistuu aktuaareja ympäri maailmaa, IAA:n laskelmien mukaan jopa yli 1000 aktuaaria vuosittain. Alla olevassa listassa esitetään Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajat tässä työssä yhdistyksen edellisen toimintavuoden lopussa.

IAA:lla on lisäksi jaostoja, joiden tarkoituksena on edistää aktuaaritoiminnan tutkimusta ja kehitystä tietyillä osa-alueilla. Ne järjestävät mm. oman osa-alueensa kansainvälisiä tapahtumia (konferensseja, seminaareja yms.). IAA:lla on seuraavat jaostot:

 • AFIR (Actuarial Approach for Financial Risks)
 • ASTIN (Actuarial Studies In Non-life insurance)
 • AWB (Actuaries Without Borders)
 • IAAHS (International Actuarial Association Health Section)
 • IAALS (International Actuarial Association Life Section)
 • IACA (International Association of Consulting Actuaries)
 • PBSS (Pensions, Benefits and Social Security)

Jaostoihin voivat liittyä Suomen Aktuaariyhdistyksen jäsenet. Vuotuinen jäsenmaksu on ollut vuonna 2016 40 euroa kultakin jaostolta ja määritellään vuosittain. Lisätietoa jaostoihin liittymisestä saa yhdistyksen sihteeriltä [email protected] ja muilta toimihenkilöltä. Yksityiskohtaisempaa tietoa IAA:sta löytyy IAA:n kotisivuilta. Sieltä löytyy mm.

 • tietoa ajankohtaisista asioista ”What’s New” -palstalta, kuten uusimmat IAA:n Newsletterit
 • tietoa ajankohtaisista tapahtumista kuten konferensseista, sektioiden kollokvioista. Sivuilla on erillinen kansainvälisten tapahtumien kalenteri.
 • tietoa uusimmista IAA:n julkaisuista
 • tietoa IAA:n eri toimielinten toiminnasta ja kokouksista (IAA:n Council, komiteat, jaostot).

Merkittävä osa IAA:n kotisivujen tiedoista ja materiaalista on kaikkien vapaasti käytettävissä, mutta joihinkin tarvitaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen yhdistyksen täysjäsen on oikeutettu näihin. Lisätietoa asiasta saa yhdistyksen sihteeriltä [email protected] ja toimihenkilöiltä.

Actuarial Association of Europe


Actuarial Association of Europe (AAE) on aktuaariyhdistysten eurooppalainen keskusjärjestö. Järjestö toimii pääosin vapaaehtoistoimin ja siten, että jäsenmaiden aktuaariyhdistykset voivat lähettää edustajansa sen työryhmiin ja komiteoihin.

Actuarial Association of Europeilla on ollut olennainen vaikutus mm. vakuutusdirektiivien sisältöön ja viimevuosina esim. Solvenssi II lainsäädäntö -hanke on työllistänyt sitä huomattavasti.

Myös Actuarial Association of Europe järjestää kollokviumeja, seminaareja, webinaareja ja koulutustilaisuuksia. Suomen Aktuaariyhdistyksellä on yksi edustaja AAE:n vuosittaisessa yleiskokouksessa (General Assembly). Suomen Aktuaariyhdistyksen edustajana on yleensä yhdistyksen puheenjohtaja.

Yksityiskohtaisempaa tietoa AAE:stä saa sen kotisivuilta. Sieltä löytyy mm.

 • tietoa ajankohtaisista asioista, erityisesti Solvenssi II:sta
 • tietoa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista, kuten vuosittaisesta kollokviosta, kesäkouluista, seminaareista
 • tietoa yhdistyksen eri toimielinten toiminnasta ja kokouksista

Merkittävä osa näistä kotisivujen tiedoista ja materiaalista on kaikkien vapaasti käytettävissä, mutta joihinkin tarvitaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen yhdistyksen täysjäsen on oikeutettu näihin. Lisätietoa asiasta saa yhdistyksen sihteeriltä [email protected] ja toimihenkilöiltä.

SAY työryhmäedustuksetJäsen 2016
IAA, Insurance AccountingPentti Soininen
IAA, Enterprice and Financial RiskHillevi Mannonen
IAA, ProfessionalismHillevi Mannonen
IAA, Pensions and Employee BenefitsBarbara D´Ambrogi-Ola
IAA, Task Force on MortalityMika Mäkinen
IAA, Insurance Regulation committeeJari Niittuinperä
IAA, Social Security-
IAA, Health committeeMika Mäkinen
IAA, KoulutusJari Niituinperä
IAA, Syllabus Governance Task ForceBarbara D´Ambrogi-Ola
IAA, General InsuranceSari Ropponen
AAE, Standards, Freedoms and ProfesionalismEsko Kivisaari
AAE, Insurance committeeLauri Saraste
AAE, Pension committeeTony Airio
AAE; Pensions; social security subcommiteeIsmo Risku
AAE, Financial and Investment RiskMika Mäkinen
AAE, MC web-portalInna Aaltonen
AAE, EducationJanne Kaippio
AAE, SII - non-lifeMerja Mäkitalo
AAE, SII - life-
AAE, SII - cross sectoralLauri Saraste
FK, IFRS asiantuntijaPentti Soininen
Muut henkilökohtaiset työryhmäedustuksetJäsen 2016
AAE, Insurance (pj)Esko Kivisaari
AAE, Standardit (SPT)Hillevi Mannonen
AAE, SII - OTHERS: Internal models (vastaava)Camilla Eriksson
AAE, SII - OTHERS: ChairLauri Saraste
IAA, Pensions and Employee Benefits (vice chair)Esko Kivisaari
IAA, Nominations committeeEsko Kivisaari
IAA, Actuarial Standards CommitteeEsko Kivisaari
IAA, IAS 19 task forceEsko Kivisaari
IAA, Audit & FinanceHillevi Mannonen
IAA, Social Security committee (vice chair)Barbara D'Ambrogi-Ola
IAA, Task Force on Recommendation 3 of Governance Review (Voting Rights)Hillevi Mannonen
IAA, IFAC MoU Task ForceBarbara D'Ambrogi-Ola
IAA, SAY puheenjohtajuuteen liittyvätSari Ropponen
Share Share Share