ac_header o English Pages

 
Mikä aktuaari on?

Vakuutusyhtiölain mukaan suomalaisilla vakuutusyhtiöillä on oltava aktuaari (ns. vakuutusmatemaatikko) vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten. Aktuaari huolehtii siitä, että yhtiössä sovellettavat matemaattiset menetelmät ovat asianmukaisia. Erityisesti hän huolehtii siitä, että sekä yhtiön vakuutusmaksut että yhtiön velka vakuutuksenottajille määräämistavaltaan ja määrältään noudattaa tiettyjä vaatimuksia.

Aktuaarin kelpoisuuden määrää ja hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriö. Kelpoisuuden toteaa sosiaali- ja terveysministeriön nimittämä tutkintolautakunta. Minkälainen aktuaaritutkinto sitten on?

Sanasta "aktuaari"

Nykysuomen sanakirjan mukaan aktuaari on "arkiston hoidosta t. tilastojen laatimisesta virastossa huolehtiva henkilö; vakuutusyhtiön matemaatikko". Näillä kotisivuilla aktuaari tarkoittaa vakuutusmatemaatikkoa.

Englantilainen aktuaari C.D. Daykin on kertonut, että Rooman vallan aikana actuarius näyttää olleen eräänlainen senaatin sihteeri ja että samanlainen virkamies, the actuary, on Englannin oikeuslaitoksessa ollut 1500- ja 1600-luvuilla ja vielä 1700-luvun alkupuolellakin. Kun Englannin (vieläkin toimiva) "Old Equitable" -vakuutusyhtiö v. 1762 perustettiin, otettiin sinnekin "aktuaari", ei kuitenkaan matemaatikoksi, vaan johtokunnan sihteeriksi ja kirjanpitäjäksi; matemaattiset laskelmat tehneellä miehellä ei ollut aktuaarin titteliä, mutta ensimmäinen matemaatikkoaktuaari nimitettiin v. 1775.

Meidän lainsäädännössämme aktuaari vaihtui vuoden 1980 vakuutusyhtiölaissa vakuutusmatemaatikoksi.

(Lähde: Arvo Junnila: Vakuutusmatematiikka Suomessa 1922-1992, ISBN 952-90-5660, sivu 167)