MATEMAATIKKO

Yhtiömme on Suomen viiden yliopistosairaanhoitopiirin perustama vakuutusyhtiö niiden omien potilasvakuutusriskien vakuuttamiseen. Yhtiöllämme tulee olemaan merkittävä markkinaosuus potilasvakuuttamisessa. Toimilupahakemuksemme on Finanssivalvonnan käsittelyssä, ja arvioimme saavamme toimiluvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Etsimämme matemaatikko osallistuu yhtiön aktuaaritoimintoon, joka on muilta osin ulkoistettu mm. vastuullisen matemaatikon osalta. Matemaatikko seuraa Solvenssi 2:n ulkoistamis-periaatteiden tarkoittamalla tavalla ulkoistettua aktuaaritoimintoa ja osallistuu aktiivisesti yhtiön riskienhallintatyöhön tukien sitä matemaattisten laskelmien avulla.ulkoistetun aktuaaritoiminnon rinnalla. Matemaatikko myös tukee laskelmin taloustoimintoa tarvittaessa.

Odotamme matemaatikolta

  • Kokemusta vahinkovakuutusmatematiikasta, kokemus vastuuvakuutuksesta eduksi
  • Kiinnostusta uuden yhtiön käynnistämiseen
  • SHV-tutkintoa tai sen osasuorituksia
  • Kokemusta ulkoistetun toiminnon kanssa toimimisesta jommalla kummalla puolella
  • Hyviä yhteistyötaitoja (pienessä organisaatiossa)

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään sähköpostilla yhtiön hallituksen puheenjohtajalle Raimo Voutilaiselle, [email protected] 20.10.2020 mennessä.

Share Share Share