https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/aktuarie/1708582

Tietoa tehtävästä

Till arbetsuppgifterna hör

 • Delta i beräkningar samt utveckling av bolagets beräkningsmodeller för Ansvarsskuld, IFRS17 och Solvens-2
 • Producera texter och analyser till bolagets lagstadgade rapporter och till bolagets styrelse
 • Följa med aktuell lagstiftning samt rekommendationer från Finansinspektionen, EIOPA samt övriga myndigheter och vara med och implementera dessa
 • Beräkningar för att bedöma övriga kapitalbehov och risker
 • Rapportering över försäkringsbeståndet både internt och externt• Matematiskt stöd i olika projekt inom bolaget

För att du skall lycka bra med detta krävs att du

 • Avlagt SGF-examen eller beredskap att inom ett par år avlägga examen
 • Agerar proaktivt och följer med utveckling i branschen
 • Känner till relevant lagstiftning och myndighetsföreskrifter för IFRS, Solvens 2, SFCR, RSR, ORSA samt övrig rapportering
 • Behärskar försäkringsmatematik och finansmatematik
 • Kan utrycka dig bra i text och tycker om att skriva rapporter• Har goda programmeringskunskaper
 • Har stort intresse att studera aktuella ämnen och dela med dig av kunskapen
 • Om du inte ännu behärskar svenska, finska och engelska har du ett stort intresse att lära dig

Blev du intresserad?

Mera information om befattningen ger Chefaktuarie Olof Eriksson tfn 040 5522 951 eller [email protected] Observera att vi inte tar emot ansökningar per e-post.

Ansökningstiden går ut 28.11.2022.

Det lönar sig att skicka in ansökan snarast för vi börjar behandla ansökningarna samt kontakta lämpliga kandidater redan under ansökningstiden!

https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimet-tyopaikat/aktuarie/1708582

Share Share Share