Micro Simulation Study of Life Insurance Business Saraste L, Salminen T, Koskinen L. Esitelmässä käydään läpi tutkimuspaperia, joka valmistui kesän 2013 IAA:n kollokvioon (http://www.actuaries.org/lyon2013/papers/ LIFE_Saraste_Salminen_Koskinen.pdf). Tässä lähtökohtana käytetään vakuutustasolla tapahtuvaa stokastista mallintamista ja tutkitaan kuinka yhtiön päätöksenteolla voidaan vaikuttaa lähivuosien odotuksiin yhtiön keskeisistä tunnusluvuista ja riskeistä sekä miten vakuutuksenottajien maksukäyttäytyminen vaikuttaa yhtiöön. Esitelmässä keskeisessä roolia näyttelee valittu tapa mallintaa yhtiötä stokastisesti, linkki taloudellisen informaation ja päätöksenteon välillä, sekä oletukset tulevista markkina- ja asiakaskäyttäytymisskenaarioista. Tervetuloa.

materiaalit

AikaEsitelmöitsijäEsitelmä
15:00Lauri Saraste, LähiTapiolaMicro Simulation Study of Life Insurance Business (PDF)
Share Share Share