Vakuutusyhtiön sisäiset mallit Vesa Ronkainen, Laura Koskela ja Lasse Koskinen vastaavat osaltaan Finanssivalvonnassa sisäisten mallien ennakkoarviointiprosesseista. Kaikilla luennoitsijoilla on myös vaikuttava akateeminen tausta. Pystyykö Finanssivalvonta haastamaan vakuutusyhtiöt ja miten? Mitä kokemuksia heillä on prosessista? Miten prosessi organisoidaan? Vastaavatko vakuutusyhtiön ja Finanssivalvonnan näkemykset toisiaan? Solvenssi II ei kuitenkaan ole valmis. Miten konsultit ja pienemmät yhtiöt pärjäävät tässä myllerryksessä? Onko solvenssi II vaikeine tulkintoineen ja mutkikkaine rakenteineen vain ongelmien lähde ja pystyykö konsultti tuomaan vakuutusyhtiöiden mallinnukseen lisäarvoa? Tätä kysymystä spekuloi ModelIT:stä toimitusjohtaja (TkT) Osmo Jauri, jolla on pitkä käytännön kokemus mallintamisesta ja sen työvälineistä.

materiaalit

AikaEsitelmöitsijäEsitelmä
15:00 Koskela, Koskinen, Ronkainen, FinanssivalvontaSolvenssi II: Sisäiset mallit (PDF)
15:00Osmo Jauri, Model IT OyConsultant\'s perspective – some observations and thoughts on working with S2 and preapplication p (PDF)
Share Share Share