Euroopan Aktuaariyhdistys (AAE – Actuarial Association of Europe) on valmistellut ja hyväksynyt ensimmäiset eurooppalaisia aktuaareja koskevat standardit ESAP1 ja ESAP2:n. ESAP1 on mallistandardi siitä, miten aktuaarien tulisi hoitaa työtään laadukkaasti ja ammattitaidolla, ja ESAP2 siitä, mitä laadukas Solvenssi II -direktiivin mukainen aktuaaritoiminnon raportti sisältää. AAE:n jäsenyhdistyksenä Suomen Aktuaariyhdistyksen on päätettävä, otetaanko standardit käyttöön Suomessa ja jos otetaan, niin millaisina. Standardit koskisivat täysjäseniä.

Ohessa Sääntelytyöryhmän ehdotukset yhdistyksen hallitukselle Suomen Aktuaariyhdistyksen aktuaaristandardeiksi

AAE:n laatimassa taulukossa selitetään aktuaaristandardin ja Solvenssi II:n määräysten välistä yhteyttä.

Standardiluonnokset käsitellään yhdistyksen kokouksessa 15.9., missä hallitus antaa suosituksensa jäsenille. Päätöstä standardeista ei vielä 15.9. tehdä, vaan standardiluonnokset annetaan yhdistyksen jäsenille kommentoitavaksi. Lisätietoa muun muassa kommentointiajasta lähetetään jäsenkirjeessä kokouksen jälkeen.

Materiaalit

Pöytäkirja (PDF) 

Esitelmöitsijä Esitelmä
Pentti Soininen ja Lauri Saraste Aktuaaristandardit ja aktuaariyhdistys – Otetaanko ESAP 1 ja 2 osaksi yhdistyksen sääntelyä?
 Lauri Saraste ESAP 3, uusi aktuaarien standardi ORSA-työhön

Sääntelytyöryhmän ehdotukset yhdistyksen hallitukselle Suomen Aktuaariyhdistyksen aktuaaristandardeiksi

Share Share Share