Pertti Savijoki Maksusääntelyn haasteet lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuperusteiden vahvistamisesta viranomaisen toimesta luovuttiin tammikuun 1 päivänä 1999, kun tapaturmavakuutuslain vakuuttamista koskevat säännökset mukautettiin Euroopan unionin vahinkovakuutusdirektiivien määräyksiin. Vuoden 2012 alusta alkaen tapaturmavakuutuslaki muuttui siten, että vakuutusmaksua sääntelevät asetustasoiset, varsin yksityiskohtaiset säännökset kumottiin. Nykyisin laissa säädetään vakuutusmaksua koskevat keskeiset periaatteet, ilman yksityiskohtaista sääntelyä. Tämän seurauksena vakuutusyhtiöiden maksuperusteiden rooli on korostunut. Maksuperusteiden tehtävänä on erityisesti vakuutusmaksujen määräytymisen vakuutusmatemaattinen kuvaaminen. Lain tasolla kuvattujen yleisten periaatteiden huomioon ottaminen maksuperusteissa jää vakuutusyhtiön tehtäväksi siitä erikseen tarkemmin säätämättä. Lain tarkoituksena on lisätä vakuutusyhtiöiden välistä kilp

materiaalit

AikaEsitelmöitsijäEsitelmä
15:00Pertti Savijoki, TapiolaMaksusääntelyn haasteet lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa (PDF)
Share Share Share