Esitelmä: Miten sijoitusten tuottoa tulisi mitata? Antti Hakkarainen esittelee Global Investment Performance standardia (GIPS), joka on saavuttamassa kansainvälistä suosiota sijoitusten tuoton mittaamisessa.

Share Share Share