Tervetuloa Suomen Aktuaariyhdistyksen järjestämään seminaariin "aktuaarin etiikka", joka pidetään 28.5.2013 kello 12.30 – 16.00 Kevassa, Unioninkatu 43. Seminaari on osa aktuaarien täydennyskoulutusohjelmaa, ja se soveltuu hyvin myös SHV-tutkintoa suorittaville ja muille aktuaaritoiminnoissa toimiville. Groupe Consultatifin uusien koulutusvaati-musten mukaisesti ammattimaisuus on nostettu omaksi aihealueekseen. Aikaisemmin riitti, että aktuaari oli tietoinen ammattimaisuuteen liittyvistä eettisistä periaatteista ja sitoutui noudattamaan niitä. Eettiset periaatteet ovat ajankohtaisia myös siksi, että Groupe Consultatif on hyväksynyt uudet aktuaarien eettiset periaatteet, jotka eri maiden yhdistysten tulee saattaa voimaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Seminaarin tavoitteena on antaa aktuaareille työvälineitä analysoida eettisiä periaatteita ja näiden suhdetta yhtiön arvoihin ja käytännön toimintapolitiikkaan.

materiaalit

AikaEsitelmöitsijäEsitelmä
12:30Jari Niittuinperä, FinanssivalvontaAktuaarien eettiset periaatteet (PDF)
13:00Tapio Aaltonen, Novetus OyYrityksen arvot ja etiikka (PDF)
14:00Hannu T. Koskinen, DeloitteTilintarkastuksen eettiset säännöt ja periaatteet - esimerkkejä käytännöstä (PDF)
Share Share Share