Vi vill ständigt bli bättre och söker till vår Riskavdelning i Mariehamn en ordinarie

Analytiker/matematiker

Korta fakta om Alandia Försäkring

Specialister inom marin- och fritidsbåtförsäkring samt liv- och pensionsförsäkring

Verksamhetsställen i Mariehamn, Stockholm, Helsingfors och Göteborg

Heltidsanställda i snitt:120 personer

Till Riskavdelningens uppgifter hör bland annat att ta fram modeller för premiesättning av den risk vi övertar från våra kunder.  Riskavdelningen har en central roll i digitaliseringen av Alandia genom att stöda verksamheten med analys och tolkningar av risker och kundbeteenden.  Genom kunskap inom GLM och maskininlärnings metoder är vi med och utvärderar initiativ inom områden så som big data, IoT och algoritm ekonomi.

För att lyckas i jobbet som analytiker behöver du en teknisk högskoleexamen gärna innehållande matematik, statistik, data analys eller liknande. Grundläggande programmeringskunskaper är en förutsättning och erfarenhet av något statistiskt program så som R (eller liknande SAS/Matlab) är till stor nytta.

Du är genuint intresserad av problemlösning och har ett driv att ifrågasätta orsakssamband och förstå kundbeteenden.  Du vill ständigt utvecklas och har ett intresse för nya problemlösningsmetoder och verktyg.  Vi arbetar i en miljö där förståelse för våra produkter och den risk vi bär är central vilket förutsätter en engagerad attityd.  Det är av vikt att kunna kommunicera komplicerade slutsatser och problemställningar på ett enkelt och begripligt sätt.

Vi erbjuder dig ett utmanande jobb där gruppens lösningar skapar konkret nytta och insikter för affärsverksamheten.  Du får jobba i ett team med drivna medarbetare, som ger dig stöd och feedback i ditt arbete.  Kontinuerlig möjlighet till kompetensutveckling är en självklarhet.

Närmare upplysningar om jobbet får du av Chief Risk Officer Mathias Brunnsberg på telefon +358 (0)18 29000. Skicka din ansökan med CV och löneanspråk senast 22 januari 2018 per e-post till [email protected].

Share Share Share